This is the company logo Skip to Navigation |  Skip to Content

Coccygodynia

    
    Coccygodynia to zespół bólowy występujący w okolicy kości guzicznej. Bóle mają charakter przewlekły, występują w pozycji stojącej a przede wszystkim pozycji siedzącej. Występuje duża tkliwość palpacyjna, rzadziej ból promieniujący. Mechanizm najczęstszy powstawania coccygodyni to upadek na kość guziczną z wysokości, powodując uszkodzenie więzadeł krzyżowo-guzicznych i patologią ruchomości kości szczególnie w pozycji siedzącej. W ponad 75% wszystkich przypadków coccygodynii pacjentami są kobiety, najczęściej w wieku pomiędzy 20-45 rokiem życia. Objawy mogą być również wynikiem pourazowego uszkodzenia kości ogonowej po urazie porodowym. 

    Samoistna coccygodynia bywa uważana za chorobę psychosomatyczną, jako efekt zwiększonego napięcia w obrębie miednicy, często występuje u pacjentów z depresją. U wielu chorych stwierdza się nadmierna ruchomość kości ogonowej lub przeciwnie zablokowanie ruchomości, zwichnięcie lub nadmierny rozwój jej tkanki chrzęstno-kostnej. 

    Czynnikami usposabiającymi do tych zmian jest siedzący tryb życia, przewlekły stres, zwiększone napięcie mięśni dna miednicy, ciąża, porody. Leczenie coccygodynii czynnościowej jak przy zespole dźwigaczy odbytu. W przypadku złamań kości ogonowej tylko operacyjne. 

    Gdy nie istnieją przeciwwskazania można również stosować:
1. Terapię punktów spustowych,

2. Bezpośrednią mobilizację kości ogonowej – per rectum

3. Fizjoterapię

4. Ćwiczenia, masaże kości ogonowej i mięśni miednicy 

5. Kąpiele jodowo-solankowe 

6. Stosowanie środków zmiękczających stolec 

7. Mobilizację przepony miednicznej,

8. Ćwiczenia wyrównujące napięcie mięśni dna miednicy.

    Napadowy ból odbytu charakteryzuje się epizodami nagłego ostrego bólu w okolicy odbytu, trwającego od kilku sekund do kilku minut, częściej pojawiającymi się w nocy. Ulgę w bólu przynosi często zgięcie kończyn w stawach biodrowych. Epizody powtarzają się w nierównych odstępach czasowych, przerwy pomiędzy atakami mogą wynosić od kilku godzin do kilku miesięcy. Pacjenci zazwyczaj nie mają zaburzeń czynnościowych jelit, chociaż istnieje grupa chorych, u których występują zaparcia. Zespół dotyczy 8-14% populacji i częściej występuje u mężczyzn, zgłasza we wczesnej młodości i ustępuje samoistnie w średnim wieku. Etiologia zespołu pozostaje nieznana. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia bólu jest stres. Leczenie napadowych bólów odbytu jest z reguły zachowawcze.

W przypadkach nieskutecznego leczenia zachowawczego – lecznie operacyjne – resekcja k.guzicznej.