This is the company logo Skip to Navigation |  Skip to Content

Konflikt przedni stawu skokowego

     

    Konflikt przedni stawu skokowego jest to patologia wynikająca z kompresji tkanek przez struktury kostne w okolicy przedniej przegubu stopy. Dokładniej, do uciśnięcia struktur dochodzi między dolną krawędzią kości piszczelowej i szyjką kości skokowej. Pomiędzy nimi znajduje się przestrzeń, stanowiąca rezerwę dla tkanek podczas wyprostu stopy (zgięcia grzbietowego). Ma ona kształt trójkątny w przekroju i zwęża się podczas w/w ruchu. W przypadku konfliktu tkanki wypełniające ją mają jednak zbyt mało miejsca. Dochodzi do tego w wyniku obrzęku, przerostu tkanek lub rzeczywistego zmniejszenia samej przestrzeni (wyrośla kostne). Najczęściej pourazowo zmienione jest więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie dolne. Jest ono częścią aparatu stabilizującego staw piszczelowo-strzałkowy dolny. W wyniku urazu (mikrourazów) może również dochodzić do podrażnienia i przerostu torebki maziowej stawu skokowego górnego. Inną przyczyną zwężającą przestrzeń przednią przegubu stopy są wyrośla kostne zamykające trójkątną lożę. Mogą one powstawać na powierzchni dolnej piszczeli albo szyjce kości skokowej. Występują zarówno u osób aktywnych, jak i prowadzących siedzący tryb życia. Podejrzewano, że wyrośla kostne powstają w wyniku pociągania torebki stawowej. Wykazano jednak, że tworzą się nieco do wewnątrz od niej. Aktualnie sądzi się, że jest to objaw reakcji naprawczych zewnętrznej warstwy chrząstki stawowej. Często są one również objawem choroby zwyrodnieniowej stawu. Szczególnym typem konfliktu przedniego jest konflikt boczny obejmujący tkanki zatoki stępu. Często skojarzony jest z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego dolnego oraz nieleczonymi odległymi skręceniami kostki.

    Podstawowym objawem konfliktu przedniego stawu skokowego, z którym pacjent zgłasza się po poradę, jest ból. Częściej zlokalizowany on jest w przedziale przednio-bocznym niż przednio-przyśrodkowym. Zaobserwować można wysięk w okolicy przegubu z obrzękiem maziówki stawu skokowego górnego. W badaniu palpacyjnym można stwierdzić tkliwość przedniej strony w/w stawu oraz więzadeł więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. U części osób z tą dolegliwością pojawiają się objawy blokowania stawu, czy uciekania (pozorna niestabilność). W tej grupie często wspomniane objawy wysuwają się na plan pierwszy. W badaniu klinicznym można również stwierdzić niewielkie ograniczenie ruchu.  W wywiadzie bardzo często pacjent zgłasza wcześniejszy uraz stopy.

    Badania dodatkowe powinny obejmować dokładne testy kliniczne grupy prostowników, ze względu na znaczny odsetek ich patologii w grupie wszystkich dolegliwości bólowych przedniej strony przegubu stopy (około 17%). Oprócz tego wykonuje się zdjęcie RTG w celu określenia współistniejącej choroby zwyrodnieniowej, złamań oraz wyrośli kostnych. Badanie rezonansowe jest bardzo dobre do oceny konfliktu tkanek więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. Do postawienia diagnozy potrzebne jest jednak dokładne badanie kliniczne.

    Leczeniem z wyboru w przypadku konfliktu przedniego stawu skokowego jest fizjoterapia. Jest ona nacelowana w pierwszej fazie na zmniejszenie bólu. W kolejnym etapie eliminuje się czynniki traumatyzujące przez analizę ruchu i aktywności pacjenta. W przypadkach nieleczących się warto wprowadzić ostrzyknięcie sterydowe. Przy braku efektu przeprowadza się zabieg artroskopowy czyszczenia okolicy konfliktu.